Skip to main content
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!
Chỉ cần mở một tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào và nhớ sử dụng mã khuyến mãi GIFT.
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Vale

Vale S.A. — is a Brazilian mining company producing iron ore, iron ore pellets, nickel, ferro alloys, aluminum, copper and other products. The company manages its own logistical system in Brazil that includes railroads, marine terminals and a port. It is the second largest mining company in the world.