Vale

About Vale

Vale S.A. — เป็นบริษัทเหมืองจากบราซิลที่เป็นผู้ผลิตแร่เหล็ก เม็ดแร่เหล็ก นิกเกิล เหล็กผสม อลูมิเนียม ทองแดง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของตัวเองในบราซิล ซึ่งได้แก่ ทางรถไฟ และท่าเรือ บริษัทนี้เป็นบริษัทผู้ทำเหมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก