Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 2, 05/27/2024 - 11:05

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

Libertex Portfolio

27.05 - đóng giao dịch

COFFEE, COCOA, SUGAR

27.05 - đóng giao dịch

BRN

BRNCash

27.05 - đóng sớm vào lúc 17:30 GMT

 

WHEAT, CORN, SOYBEAN

27.05 - đóng giao dịch

WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, QS

27.05 - đóng sớm vào lúc 18:30 GMT

27.05 - tiếp tục giao dịch lúc 22:05 GMT

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX

27.05 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

27.05 - tiếp tục giao dịch lúc 22:00 GMT

XAUUSD

XAGUSD

XAUEUR

27.05 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

27.05 - tiếp tục giao dịch lúc 22:05 GMT

CFD cho cổ phiếu Mỹ

27.05 - đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT

27.05 - đóng giao dịch

IEF, SHY, TLT

27.05 - đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Libertex

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch