Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 6, 09/01/2023 - 15:59

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

Libertex Invest

04.09 - đóng giao dịch

Libertex Portfolio

04.09 - đóng giao dịch

COFFEE, COCOA, SUGAR

04.09 - đóng giao dịch

BRN

BRNCash

04.09 - đóng sớm vào lúc 17:30 GMT

 

WHEAT, CORN, SOYBEAN

04.09 - đóng giao dịch

WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, QS

04.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

04.09 - tiếp tục giao dịch lúc 22:05 GMT

ES, ESCash, ES Options, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, S&P 500 Options, VIX

04.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

04.09 - tiếp tục giao dịch lúc 22:00 GMT

XAUUSD,

XAUUSD Options,

XAUt/USDT

XAGUSD,

XAGUSD Options

XAGt/USDT,

XAUEUR

04.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

04.09 - tiếp tục giao dịch lúc 22:05 GMT

CFDs for American stocks

American stocks Options (CFD)

04.09 - đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK

04.09 - đóng giao dịch

CA60Cash

04.09 - đóng giao dịch

TA35

17,24,25.09 – đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch