Skip to main content

Tín hiệu giao dịch

Các tín hiệu giao dịch trực tuyến tạo sẵn được thiết kế để giúp bạn đưa ra quyết định.
Trading signals
Trading signals

Nắm bắt mọi cơ hội

Trên nhiều biểu đồ tài sản trên nền tảng Libertex, bạn có thể thấy các tín hiệu giao dịch từ Trading Central được tích hợp sẵn. Các tín hiệu này luôn hiển thị:

  • Lợi nhuận tiềm năng
  • Hướng giao dịch: Mua hoặc Bán
  • Mức Chốt lời
  • Mức cắt lỗ
  • Xác suất mà tín hiệu được kích hoạt.

Nếu xác suất mà tín hiệu được kích hoạt cao hơn 75%, hướng giao dịch trong tín hiệu sẽ được hiển thị là Mua chủ động (Active Buy) hoặc Bán chủ động (Active Sell). 

Bằng cách nhấn vào nút "Sử dụng tín hiệu", bạn có thể chọn số tiền giao dịch và hệ số nhân, cũng như thực thi tín hiệu đó.

Trading Central là một công ty phân tích có uy tín trên toàn thế giới có văn phòng đặt tại New York, London, Paris và Hong Kong.

Trading Central cung cấp cho thị trường tài chính các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi các thuật toán của mình. Các thuật toán này được xây dựng dựa trên các chỉ báo kỹ thuật.

Các tín hiệu giao dịch dành cho các tài sản có thể được tìm thấy trong phần "Tín hiệu" (Signals) trên nền tảng giao dịch Libertex.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!