Skip to main content

Sao chép giao dịch

Dịch vụ sao chép giao dịch từ các chiến lược giao dịch sinh lời.
Copy Trading
Copy Trading

Khai mở nguồn thu nhập thụ động chỉ trong 5 phút

Tất cả các chiến lược giao dịch được trình bày trong dịch vụ này đều mang lại lợi nhuận trong tài khoản thực và trong các thử nghiệm sử dụng dữ liệu lịch sử.

Mỗi chiến lược có một cách tiếp cận khác nhau trong phân tích thị trường (kỹ thuật, cơ bản,
thống kê) và phương thức giao dịch riêng (thủ công, bán tự động, tự động).

Bạn được gì khi đăng ký sử dụng dịch vụ?

  • Thu nhập hoàn toàn thụ động
  • Các chiến lược đã được chứng minh với hiệu quả thành công hơn 15 năm qua
  • Giao dịch liên tục 24/7
  • Đa dạng hóa rủi ro
  • Có thể giám sát trực tuyến các giao dịch trong tài khoản của bạn

Chi tiết >>

Các chiến lược giao dịch do bộ phận phân tích của công ty chúng tôi phát triển đã trải qua quá trình lọc chọn kỹ lưỡng và có lịch sử hoạt động tích cực đã được khẳng định.

Một số chiến lược có từ 2-7 hệ thống con, giúp tạo thêm sự đa dạng hóa trong chiến lược tổng thể.

Bạn có thể điều chỉnh lợi nhuận và rủi ro bằng cách sử dụng hệ số nhân và kiếm được nhiều tiền hơn từ số vốn ban đầu của mình.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!