Skip to main content

ChatGPT

Khám phá các sản phẩm dựa trên ChatGPT trên nền tảng Libertex.
ChatGPT
ChatGPT

Giao dịch bằng ChatGPT trong Libertex

Libertex đã bắt đầu tích cực sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại khi chuẩn bị các sản phẩm cho khách hàng.

Ý tưởng giao dịch từ AIBản tin hàng tuần (Weekly Digests) trong phần "Lab" (Thư viện) của nền tảng Libertex CFD được tạo ra với sự trợ giúp của ChatGPT, con bot AI do OpenAI phát triển.

Các đề xuất trong mục Bản tin hàng ngày (Daily Digests)Đáng mua nhất (Best to buy) cho cổ phiếu trong phần "Lab" của nền tảng Libertex Portfolio cũng được tạo ra bằng ChatGPT. Phần "Đáng mua nhất" chứa danh sách các cổ phiếu tốt nhất để mua, trong khi "Bản tin hàng tuần" và "Bản tin hàng ngày" chứa tất cả thông tin quan trọng bạn cần ở một nơi cho ngày hoặc tuần hiện tại.

ChatGPT có thể phân tích một lượng lớn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và đưa ra các đề xuất tương ứng.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!