Skip to main content

ChatGPT

ดูผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้ ChatGPT บนแพลตฟอร์ม Libertex
ChatGPT
ChatGPT

เทรดด้วย ChatGPT ใน Libertex

Libertex เริ่มใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ในการเตรียมผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

ไอเดียการเทรดจาก AI และการสรุปรายสัปดาห์ ในส่วนแล็บของแพลตฟอร์ม Libertex CFD ถูสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT ซึ่งเป็นบอท AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย OpenAI

การสรุปข้อมูลรายวันและการแนะนำหุ้นดีที่น่าซื้อของส่วนแล็บในแพลตฟอร์ม Libertex Portfolio ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นมาโดยใช้ ChatGPT เช่นกัน หุ้นดีที่น่าซื้อประกอบด้วยรายการของหุ้นที่ดีที่สุดที่น่าซื้อ ส่วนการสรุปข้อมูลรายสัปดาห์และรายวันจะมีข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับวันหรือสัปดาห์

ChatGPT สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งต่าง ๆ และให้คำแนะนำตามนั้นได้

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง?

เริ่มที่นี่ เข้าร่วมกับผู้ใช้งาน Libertex 2.9 ล้านคนทั่วโลก!