Skip to main content

SPDR S&P 500 ETF Trust

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust là một quỹ hoán đổi danh mục đầu tư vào cổ phiếu trong chỉ số chứng khoán S&P 500.

Chỉ số bao gồm 500 công ty Hoa Kỳ lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Các khoản đầu tư của quỹ tập trung vào các công ty thuộc 10 lĩnh vực: hàng lâu bền, hàng tiêu dùng, năng lượng, tài chính, dược phẩm, công nghiệp, vật liệu cơ bản, bất động sản, công nghệ, tiện ích.

Cấu trúc của danh mục đầu tư cho quỹ ETF này được hình thành gần như 100% bởi cổ phiếu của các công ty thuộc 10 lĩnh vực này. 

Khu vực đầu tư: 100% Hoa Kỳ

Cơ hội đầu tư
Với đòn bẩy mức thấp, công cụ này chủ yếu sẽ được các nhà đầu tư lớn quan tâm nhằm mục đích đầu tư vào chứng khoán Hoa Kỳ.

Với đòn bẩy mức cao, công cụ này có thể thú vị cho việc đầu cơ phát sinh từ nền tảng tin tức trao đổi quanh thị trường chứng khoán Hoa Kỳ

Cách thức mua bán SPY SPDR S&P 500 ETF Trust?
Giao dịch bằng công cụ này có sẵn trên các sàn MT-4, MT-5 và Libertex.