Skip to main content

iShares MSCI Brazil ETF

EWZ iShares MSCI Brazil ETF là một quỹ hoán đổi danh mục đầu tư vào cổ phiếu của các công ty Brazil có trong chỉ số của gia đình MSCI (Morgan Stanley Capital International).  

Đầu tư được thực hiện vào cổ phiếu của 62 công ty Brazil có vốn hóa lớn và vừa. Các vị trí lớn nhất trong cơ cấu đầu tư được nắm giữ bởi CIA VALE DO RIO DOCE SH, ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA, BANCO BRADESCO PREF SA.

Cơ cấu nhánh đầu tư:
33,8% – Tài chính
20,0% – Nguyên liệu
10,9% – Hàng tiêu dùng
10,5% – Năng lượng
6,4% – Công nghiệp
18,4% – Các ngành công nghiệp khác

Cơ hội đầu tư
Với đòn bẩy mức thấp, công cụ này chủ yếu sẽ được các nhà đầu tư lớn quan tâm nhằm mục đích đầu tư vào chứng khoán Brazil.

Với đòn bẩy mức cao, công cụ này có thể thú vị cho việc đầu cơ phát sinh từ nền tảng tin tức trao đổi quanh thị trường chứng khoán Brazil, sự ổn định tài chính của ngành ngân hàng Brazil và tình hình thị trường nguyên liệu.

Cách thức để mua bán iShares MSCI Brazil ETF?
Giao dịch bằng công cụ này có sẵn trên các sàn MT-4, MT-5 và Libertex.