Skip to main content

iShares MSCI Brazil ETF

EWZ iShares MSCI Brazil ETF คือกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทบราซิลที่รวมอยู่ในดัชนี MSCI (Morgan Stanley Capital International)  

เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทบราซิล 62 แห่ง ที่มีมูลค่าขนาดใหญ่และปานกลาง บริษัทที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ CIA VALE DO RIO DOCE SH, ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA, BANCO BRADESCO PREF SA

การลงทุนแบ่งตามภาคส่วน:
33.8% – ภาคการเงิน
20.0% – วัตถุดิบ
10.9% – สินค้าอุปโภคบริโภค
10.5% – พลังงาน
6.4% – อุตสาหกรรม
18.4% – อุตสาหกรรมอื่นๆ

โอกาสในการลงทุน
เลเวอเรจที่ต่ำทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบราซิล

เลเวอเรจที่สูงทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรจากการแลกเปลี่ยนข่าวสารในตลาดหุ้นบราซิล ความมั่นคงทางการเงินของภาคส่วนธนาคารบราซิล และสถานการณ์ในตลาดวัตถุดิบ

วิธีซื้อและขาย iShares MSCI Brazil ETF
การเทรดด้วยเครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้บนเมอร์มินัล MT-4, MT-5 และ Libertex