Skip to main content

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Chỉ cần mở tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào.

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
free shares promotion

Wells Fargo & Co.

Wells Fargo & Co. is a banking company providing financial and insurance services in the USA, Canada and Puerto Rico. It is the 4th largest bank in the USA after the Bank of America, Citigroup and JP Morgan Chase.

The company is based in San Francisco. The major shareholder is Warren Buffet (6.5% of shares). The acquisition of Wachovia at the end of 2008 allowed Wells Fargo to become the largest mortgage lender in the USA in 2009. The bank currently has 6062 offices that serve 23 million clients.