Skip to main content
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!
Chỉ cần mở một tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào và nhớ sử dụng mã khuyến mãi GIFT.
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Verizon Communications

Verizon Communications Inc. is an American telecommunication company, one of the largest in the USA and around the world. It focuses on providing fixed and mobile communication services, satellite broadband access to the Internet and information services. It also owns a company producing telephone directories.