Skip to main content

TUI AG

TUI AG (TUI) là một nhà điều hành tour du lịch quốc tế. Công ty quản lý các thương hiệu khách sạn và khu nghỉ dưỡng như Robinson, Riu, TUI Blue, Blue Diamond và TUI Magic Life. Công ty cũng tham gia vào các hoạt động tour du lịch và vận chuyển hàng không khác nhau. Ngoài ra, TUI AG còn sở hữu các tàu du lịch. Công ty quản lý 1.600 đại lý du lịch và trang web, 6 hãng hàng không, khoảng 150 máy bay, 16 tàu du lịch và khoảng 380 khách sạn. Công ty có tên cũ là Preussag AG, trước khi đổi sang tên hiện nay là TUI AG vào tháng 6/2002. Công ty đặt trụ sở chính tại Hannover, Đức.