Skip to main content

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) là một công ty điều hành tàu du lịch. Công ty liên kết giữa Mỹ-Na Uy này được đăng ký tại Liberia và có trụ sở chính đặt tại Miami, Florida, Hoa Kỳ. Royal Caribbean Cruises Ltd. được thành lập vào năm 1997 với nền tảng là tập đoàn tàu biển Royal Caribbean Cruise Line, hoạt động từ năm 1968. Royal Caribbean Cruises Ltd. là công ty điều hành tàu du lịch lớn thứ hai trên thế giới. Nó có 5 công ty con và có tàu đi đến 105 quốc gia.