Skip to main content
hope for children vehicle donation from libertex

Libertex tặng 2 chiếc xe hỗ trợ tổ chức Hope For Children

thứ 5, 10/19/2023 - 06:49

Libertex đã tặng hai chiếc xe để tăng cường đội xe của Trung tâm Chính sách CRC thuộc tổ chức Hope For Children (Hy vọng cho trẻ em), qua đó hỗ trợ thêm cho hoạt động của tổ chức nhân đạo này và đảm bảo việc cung cấp dịch vụ không bị gián đoạn cho trẻ em.

hope for children vehicle donation

Libertex là mạnh thường quân nhiệt thành cho các chương trình và công trình nhân đạo của Hope For Children kể từ năm 2022, trên cơ sở một biên bản được ký kết gia hạn kể từ năm đó. Một mục tiêu khác của sự hợp tác này là thực hiện các hành động chung nhằm bảo vệ quyền trẻ em.

Hai chiếc xe đã được bàn giao trong một sự kiện được tổ chức tại phòng trưng bày Geo Pavlides Automotive ở Nicosia.

Giám đốc Điều hành của Trung tâm chính sách CRC thuộc Hope For Children, Andria Neocleous, cho biết: 

"Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Libertex vì đã hỗ trợ và đóng góp lâu dài cho chúng tôi, đặc biệt là về việc tặng hai chiếc xe này. Những chiếc xe này sẽ hỗ trợ việc di chuyển hằng ngày của các chuyên viên của chúng tôi trên khắp Cộng hòa Síp, nhằm đảm bảo trẻ em được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực và bóc lột. Sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân là đặc biệt quan trọng trong việc giúp chúng tôi tiếp tục sứ mệnh của mình và giải quyết những thách thức hằng ngày mà chúng tôi gặp phải."

CMO Marios Chailis của Tập đoàn Libertex phát biểu:

"Libertex sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động nhân đạo của Hope For Children bằng mọi cách có thể. Chúng tôi hy vọng rằng hai chiếc xe này sẽ hỗ trợ đáng kể cho nhân viên của tổ chức trong việc đi lại và trong công việc khó khăn mà họ đảm nhận nhằm bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho trẻ em. Với vai trò là một công ty, chúng tôi tiếp tục cam kết luôn sát cánh cùng Hope For Children và đáp lại mọi lời kêu gọi của họ."

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch