Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 2, 12/21/2020 - 10:38

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch 

Forex

24.12 – early close at 18:30 GMT 

25.12 – trading closed 

27.12 – late opening at 23:00 GMT

31.12 – early close at 21:00 GMT

01.01 – trading closed 

XAUUSD, XAGUSD

24.12 – early close at 18:30 GMT

25.12 – trading closed 

31.12 – early close at 21:00 GMT 

01.01 – trading closed 

Forex (RUB pairs)

25.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

Gazprom, Sberbank, Lukoil, Aeroflot, Novatek, MTS, Rosneft, Nornickel, Russia50

31.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

07.01 – trading closed 

Cryptocurrency

regular hours, but limited availability possible

BRN, BRNCash, WT

24.12 – early close at 18:30 GMT

25.12 – trading closed  

31.12 – early close at 20:00 GMT

01.01 – trading closed  

Coffee, Cocoa 

24.12 – early close at 18:00 GMT

25.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

Sugar

25.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

CL, NG, HO, PL, PA, HG

24.12 – early close at 18:30 GMT 

25.12 – trading closed 

31.12 – early close at 21:00 GMT

01.01 – trading closed

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF 

24.12 – early close at 18:15 GMT 

25.12 – trading closed 

31.12 – early close at 21:00 GMT

01.01 – trading closed 

FTI, FCE, IBX

24.12 – early close at 13:00 GMT

25.12 – trading closed 

31.12 - early close at 13:00 GMT

01.01 – trading closed 

FDAX, FESX, MIB

24.12 – trading closed 

25.12 – trading closed 

31.12 - trading closed 

01.01 – trading closed 

Z

25.12 – trading closed 

28.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

WHEAT, CORN, SOYBEAN

24.12 - early close at 18:00 GMT

25.12 - trading closed 

01.01 - trading closed 

02.01 - start trading at 12:00 GMT

TA35

25.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

USDCLP

25.12 – trading closed 

31.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

HSI, Chinese stocks (CFD) IDCB, LNVG, TCTZ

24.12 – early close at 03:55 GMT

25.12 – trading closed 

31.12 – early close at 03:55 GMT

01.01 – trading closed  

XU

25.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

European stocks (CFD) ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR 

24.12 – trading closed 

25.12 – trading closed 

26.12 – trading closed  

31.12 – trading closed  

01.01 – trading closed  

American stocks (CFD) and ETF


 

24.12 – early close at 18:00 GMT

25.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

Nintendo_JP

31.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

11.01 – trading closed 

USDX

24.12 – early close at 18:15 GMT

25.12 – trading closed 

31.12 - early close at 21:00 GMT 

01.01 – trading closed 

IS

24.12 – early close at 18:00 GMT 

25.12 – trading closed 

01.01 – trading closed 

VIX

24.12 – early close at 18:15 GMT

25.12 – trading closed 

31.12 - early close at 21:00 GMT 

01.01 – trading closed

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau. 

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch. 

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch