Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 5, 12/21/2023 - 10:37

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch 

Libertex Invest

25.12 – đóng giao dịch

01.01 – đóng giao dịch

Libertex Portfolio

25.12 – đóng giao dịch

01.01 – đóng giao dịch 

Forex

25.12 – đóng giao dịch

25.12 – tiếp tục giao dịch lúc  23:00 GMT

01.01 – đóng giao dịch

01.01 – tiếp tục giao dịch lúc  23:00 GMT

TA35

25.12 – đóng giao dịch

01.01 – đóng giao dịch 

XAUUSD

XAUUSD Options 

XAGUSD

XAGUSD Options 

XAUEUR

25.12 – đóng giao dịch

25.12 – tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

01.01 – đóng giao dịch

01.01 – tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

Tiền điện tử

Giờ thông thường, nhưng có thể có sẵn hạn chế

Coffee, Cocoa, Sugar

25.12 – đóng giao dịch

26.12 – tiếp tục giao dịch lúc 12:30 GMT

01.01 – đóng giao dịch

CL, CL OPTIONS, WT, NG, HO, PL, PA, HG

25.12 – đóng giao dịch

25.12 – tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

01.01 – đóng giao dịch

01.01 – tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX

25.12 – đóng giao dịch

25.12 – tiếp tục giao dịch lúc 23:00 GMT

01.01 – đóng giao dịch

01.01 – tiếp tục giao dịch lúc 23:00 GMT

FTI, FCE, IBX, FDAX, FDAX Options, FDAXCash, FESX, MIB, NOR25Cash, SE30Cash, TecDE30Cash, MidDE50Cash, Z, ZCash, CA60Cash, SA40Cash

HSI, Chinese stocks (CFD) IDCB, LNVG, TCTZ

European stocks (CFD) ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911

25.12 – đóng giao dịch 

26.12 – đóng giao dịch 

01.01 – đóng giao dịch 

USDCLP, XU, USDX, IS, BRN, BRNCash, QS 

American stocks (CFD), Bonds (CFD) and ETF (CFD)

American Stocks (Options)

25.12 – đóng giao dịch 

01.01 – đóng giao dịch

WHEAT, CORN, SOYBEAN

25.12 – đóng giao dịch

26.12 – tiếp tục giao dịch lúc 14:30 GMT 

01.01 – đóng giao dịch

02.01 – tiếp tục giao dịch lúc 14:30 GMT 

AUS200Cash

25.12 – đóng giao dịch 

26.12 – đóng giao dịch 

29.12 – đóng sớm vào lúc 06:30 GMT

01.01 – đóng giao dịch

SWI20Cash

25.12 – đóng giao dịch 

26.12 – đóng giao dịch 

01.01 – đóng giao dịch

02.01 – đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Libertex

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch