Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

Thứ tư, 11/22/2023 - 10:16

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

Libertex Portfolio

23.11 - đóng giao dịch

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

BRN

BRNCash

QS

23.11 - đóng sớm vào lúc 18:30 GMT

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:30 GMT

WT

CL

HO

NG

23.11 - đóng sớm vào lúc 19:30 GMT

23.11 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:45 GMT

USDX

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:15 GMT

COFFEE, COCOA, SUGAR

23.11 - đóng giao dịch

WHEAT, CORN, SOYBEAN

23.11 - đóng giao dịch

24.11 - tiếp tục giao dịch lúc 14:30 GMT

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:05 GMT

PL, PA, HG

23.11 - đóng sớm vào lúc 19:30 GMT

23.11 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:45 GMT

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX

23.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

23.11 - tiếp tục giao dịch lúc 23:00 GMT

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:15 GMT

XAUUSD

XAGUSD

XAUEUR

23.11 - đóng sớm vào lúc 18:30 GMT

23.11 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:30 GMT

CFD trên chứng khoán Mỹ

23.11 - đóng giao dịch

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK

23.11 - đóng giao dịch

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

Bonds (IEF, SHY, TLT)

23.11 - đóng giao dịch

24.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch