Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

Thứ tư, 08/02/2023 - 09:58

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

Juve, Enel, Eni, MIB

15.08 - đóng giao dịch

FTSE 100, FTSE 100 Cash

28.08 – đóng giao dịch

CA60CASH

07.08 – đóng giao dịch

SA40Cash

09.08 – đóng giao dịch

SWI20Cash

01.08 - đóng giao dịch

COCOA, COFFEE, SUGAR

28.08 - mở cửa muộn lúc 11:30 GMT

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch