Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 6, 02/03/2023 - 11:20

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

Libertex Invest

20.02 – đóng giao dịch

Libertex Portfolio

20.02 – đóng giao dịch

COFFEE, COCOA, SUGAR

20.02 - đóng giao dịch

WHEAT, CORN, SOYBEAN

20.02 - đóng giao dịch

NG, HO, PL, PA, HG, QS

20.02 - đóng sớm vào lúc 19:30 GMT

20.02 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, S&P 500 Options, VIX

20.02 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

20.02 - tiếp tục giao dịch lúc 23:00 GMT

XAUUSD

XAUUSD Options

XAGUSD

XAGUSD Options

20.02 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

20.02 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

CFD trên chứng khoán Mỹ

20.02 – đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK

20.02 – đóng giao dịch

CA60Cash

20.02 – đóng giao dịch

IS

06.02 – đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch