Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 2, 09/06/2021 - 10:33

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

Nintendo_JP

20.09 - đóng giao dịch

23.09 - đóng giao dịch

HSI, IDCB, LNVG, TCTZ

22.09 - đóng giao dịch

USDX

06.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

COFFEE, COCOA, SUGAR

06.09 - đóng giao dịch

BRN

BRNCash

BRN Options

WT

06.09 - đóng sớm viol lúc 17:30 GMT

WHEAT, CORN, SOYBEAN

06.09 - đóng giao dịch

CL, NG, HO, PL, PA, HG

06.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

06.09 - mở cửa thường xuyên lúc 22:05 GMT

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, S&P 500 Options, VIX

06.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

06.09 - mở thường xuyên vào lúc 22:00 GMT

XAUUSD

XAUUSD Options

XAGUSD

06.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

06.09 - mở thường xuyên vào lúc 22:05 GMT

CFD trên chứng khoán Mỹ

06.09 - đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK

06.09 - đóng giao dịch

TA35

6,7,8,15,16,20,21,27,28.09 – đóng giao dịch

IS

16.09 – đóng giao dịch

BTCUSD Options

06.09 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

06.09 - mở thường xuyên vào lúc 22:00 GMT

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch