Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 5, 06/24/2021 - 10:09

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ. 

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch 

Nintendo_JP

22.07 - đóng giao dịch

23.07 - đóng giao dịch

HSI, IDCB, LNVG, TCTZ

01.07 - đóng giao dịch

TA35

18.07 - đóng giao dịch

USDX

05.07 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

COFFEE, COCOA, SUGAR 

05.07 - đóng giao dịch

Brent Crude Oil (BRN)  

BRNCash

BRN Options

WTI Crude Oil (WT)

05.07 - đóng sớm vào lúc 17:30 GMT

 

WHEAT, CORN, SOYBEAN

05.07 - đóng giao dịch

06.07 - mở cửa muộn lúc 13:30 GMT

CL, NG, HO, PL, PA, HG

05.07 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

05.07 - tiếp tục giao dịch lúc 22:05 GMT

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, S&P 500 Options, VIX

05.07 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

05.07 - tiếp tục giao dịch lúc 22:00 GMT

XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD

05.07 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

05.07 - tiếp tục giao dịch lúc 22:05 GMT

CFDs for American stocks

05.07 - đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK 

05.07 - đóng giao dịch

IS

05.07 - đóng giao dịch

BTCUSD Options

05.07 - đóng sớm vào lúc 17:00 GMT

05.07 - tiếp tục giao dịch lúc 22:00 GMT

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau. 

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch. 

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch