Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 3, 03/30/2021 - 12:41

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ. 

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch 

Nintendo_JP

29.04 - đóng giao dịch

HSI, IDCB, LNVG, TCTZ

02.04 - đóng giao dịch

05.04 - đóng giao dịch

06.04 - đóng giao dịch

FDAX, FDAXCash, FDAX options, 

FESX, FTI, FCE, FTSE 100, FTSE 100 Cash

02.04 - đóng giao dịch

05.04 - đóng giao dịch

TA35

14/15.04 - đóng giao dịch

01.04 - đóng sớm vào lúc 11:20 GMT

USDX

02.04 - đóng sớm vào lúc 15:15 GMT

COFFEE, COCOA, SUGAR 

02.04 - đóng giao dịch

05.04 - mở muộn vào lúc 11:30 GMT

Brent Crude Oil (BRN)  

BRNCash

BRN Options

WTI Crude Oil (WT)

02.04 - đóng giao dịch

WHEAT, CORN, SOYBEAN

02.04 - đóng giao dịch

CL, NG, HO, PL, PA, HG

02.04 - đóng giao dịch

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, S&P 500 Options, VIX

02.04 - đóng giao dịch

XAUUSD, XAUUSD Options, XAGUSD

02.04 - đóng giao dịch

CFDs for American stocks

02.04 - đóng giao dịch

CFDs for EU stocks: 

ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX

02.04 - đóng giao dịch

05.04 - đóng giao dịch

MIB, IBX

02.04 - đóng giao dịch

05.04 - đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK 

02.04 - đóng giao dịch

IS, XU

02.04 - đóng giao dịch

BTCUSD Options

02.04 – đóng sớm vào lúc 13:15 GMT

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau. 

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch. 

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch