Skip to main content

S&P 500 Cash

S&P 500 Cash là một công cụ tài chính tổng hợp có giá được tính dựa trên giá trị của một số hợp đồng tương lai trên chỉ số chứng khoán S&P 500 của Mỹ gần tới ngày đáo hạn nhất. Chỉ số này đại diện cho giá cổ phiếu của 505 công ty đại chúng được lựa chọn có giá trị vốn hóa lớn nhất được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

Một trong những ưu điểm chính của công cụ này là nó không có ngày đáo hạn. Nói cách khác, nó không đáo hạn hàng tháng.

Một ưu điểm khác ở các công cụ tổng hợp đó là chúng có mức chênh lệch thấp hơn đáng kể so với CFD trên chỉ số này. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ này cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn.