Skip to main content

Crypto3.0

Crypto3.0 (Crypto3.0) là một chỉ số mới trong thế giới tiền mã hóa, chỉ số này bao gồm ba đồng tiền dẫn đầu, có mức vốn hóa lớn nhất trên thị trường blockchain kỹ thuật số: Bitcoin, Ethereum và Ripple. Mỗi đồng đều chiếm một tỷ lệ ngang nhau trong chỉ số này (33,3%). Nên sử dụng chỉ số Crypto3.0 trong những lúc tình hình tin tức diễn biến sôi động, liên quan đến sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hóa nói chung. Các thành phần của chỉ số này là nền tảng của thị trường tiền kỹ thuật số, mức độ phù hợp của chỉ số này sẽ luôn được bảo toàn. Để có một danh mục đầu tư tiền mã hóa mở rộng, chỉ số Crypto5.0 sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho các nhà đầu tư.