Skip to main content

Kế hoạch hành động cá nhân cho Danh mục đầu tư Nobel

Đối với người dùng mới! Nạp tiền vào tài khoản của bạn và nhận Danh mục đầu tư Nobel, một giải pháp đầu tư đã được chứng minh.
Personal action plan for Nobel Portfolios
Personal action plan for Nobel Portfolios

Danh mục đầu tư Nobel

là một ví dụ về kế hoạch hành động cá nhân để đầu tư tiền vào thị trường tài chính trong một năm.

Sau khi đăng ký và gửi tiền vào tài khoản của mình, bạn sẽ nhận được một giải pháp đã được thực hiện sẵn.

Các giải pháp danh mục đầu tư Nobel có lịch sử 10 năm có thể được theo dõi và đánh giá.

Quyền truy cập vào Danh mục Nobel sẽ khả dụng khi mức nạp tiền từ 100$ (danh mục Tích cực) hoặc từ 200$ (danh mục Trung bình).

Lợi suất lịch sử của Danh mục Nobel Tích cực kể từ năm 2013

Agressnobel

Cấu trúc danh mục Nobel
  (có giá trị đến hết năm 2022)

Bạn có thể xem giải pháp đã được chứng minh trong Danh mục đầu tư Nobel trong phần Phòng thí nghiệm trong ứng dụng Libertex. Nội dung này có sẵn cho tất cả khách hàng mới đăng ký kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2022.

Bạn có thể mở một danh mục đầu tư chứa nhiều tài sản chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Danh mục đầu tư Nobel được xây dựng dựa trên các nguyên tắc do Harry Markowitz, người đoạt giải Nobel kinh tế, phát minh ra. Danh mục đầu tư Nobel đã hoạt động tốt trong mười năm.

Danh mục đầu tư Nobel hoạt động bằng cách tìm kiếm tài sản và tỷ trọng của chúng bằng cách sử dụng một mô hình toán học và thống kê để giảm thiểu sự biến động (rủi ro) của danh mục đầu tư để có được lợi nhuận tiềm năng nhất định. Danh mục đầu tư bao gồm các tài sản từ các nhóm khác nhau: chỉ số chứng khoán, kim loại, năng lượng và tài sản nông nghiệp.

Những tài sản này có mức biến động (thay đổi giá) thấp nhất trong các biến động của thị trường.

Tham gia danh mục đầu tư dựa trên phương pháp toán học-thống kê, và bạn sẽ ngay lập tức cải thiện trò chơi đầu tư của mình!

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!