Skip to main content

Tin tức

Các tin tức thời gian thực từ tiền tệ, giao dịch và thị trường chứng khoán toàn cầu nhằm giúp bạn phân tích và đưa ra quyết định giao dịch.
News
News

Tin tức cập nhật phục vụ giao dịch

Mục Tin tức (News) nằm ở phía trên cùng của nền tảng Libertex cung cấp các loại tin tức khác nhau có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch.

Tin tức bao gồm phân tích kỹ thuật được đưa ra bởi công ty phân tích nổi tiếng thế giới Trading Central và cung cấp các tín hiệu giao dịch cụ thể. Ngoài ra còn có các bản tin về các sự kiện kinh tế viết bởi các nhà phân tích Libertex (Tin nhanh, Libertex Show, Tin tức đột phá và đánh giá video Libertex) và các công ty phân tích bên thứ ba (BeInCrypto) kèm mô tả về tình hình trên thị trường tài chính và các tài sản cụ thể.

Chúng tôi cung cấp tuyển tập các nguồn thông tin và phân tích độc đáo cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán và những người muốn luôn nắm rõ các sự kiện kinh tế quan trọng. Nhận tất cả thông tin hữu ích mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch cần biết ở cùng một nơi.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!