Skip to main content

Tài sản nóng

Danh sách các tài sản biến động giá lớn nhất trong vài giờ qua.
Hot Assets
Hot Assets

Các tài sản đang biến động giá mạnh

Phần Tài sản nóng (Hot Assets) nằm ở phía trên cùng của nền tảng Libertex cho bạn danh sách các tài sản đã có ​​sự thay đổi mạnh về giá (biến động) trong vài giờ qua. Chúng tôi gọi đây là các "Tài sản nóng".

Nếu bạn nhấp vào biểu đồ tài sản, khoảng thời gian biến động gia tăng sẽ được phân định bằng một thanh dọc.

Bạn không cần phải tự mình tìm kiếm những tài sản biến động mạnh nhất trong vài giờ qua. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho bạn và bạn có thể xem kết quả trong mục Tài sản nóng.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!