Skip to main content

Lịch kinh tế

Lịch cập nhật các sự kiện kinh tế vĩ mô đi kèm tính năng triển khai giao dịch nhanh chóng.
Economic calendar
Economic calendar

Theo dõi các sự kiện sắp tới

Lịch Kinh tế (Economic Calendar), nằm trong mục Thư viện (Lab) của tài khoản Libertex, cho phép bạn xem lịch xuất bản của các tin tức kinh tế vĩ mô sắp tới và mức độ biến động tiềm năng của các tài sản sau khi các tin tức đó được công bố.

Các thông cáo kinh tế quan trọng bao gồm các quyết định về lãi suất của các ngân hàng trung ương, các số liệu về việc làm và dữ liệu về lạm phát.

Khách hàng có thể chuyển ngay từ lịch sang tài sản có liên quan để thiết lập giao dịch. Lịch kinh tế cung cấp cho bạn những gợi ý thực sự hữu ích về các tin tức cơ bản trong quá trình giao dịch ngắn hạn.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!