Skip to main content

Mục Cổ tức

Danh sách các cổ phiếu sẽ chi trả cổ tức trong những ngày tới.
Dividends section
Dividends section

Bạn mua càng nhiều cổ phiếu, mức cổ tức bạn nhận sẽ càng cao

Mục "Cổ tức" thuộc mục Thư viện của tài khoản Libertex cho phép bạn mua các cổ phiếu sẽ mang lại khoản thanh toán cổ tức trong những ngày tới. Điều này có nghĩa là bạn có thể có được nguồn thu nhập bổ sung được đảm bảo thông qua cổ tức bằng cổ phiếu. Bằng cách mua một cổ phiếu từ danh sách cổ tức, bạn sẽ nhận được cổ tức tương ứng với số lượng cổ phiếu mà mình mua.

Về cơ bản, cổ tức được trả hàng quý, tuy có một số công ty trả cổ tức sáu tháng hoặc năm một lần. Nhờ nền tảng cung cấp rất nhiều cổ phiếu để giao dịch, bạn có thể nhận được các khoản thanh toán cổ tức một cách thường xuyên. Hãy nhớ mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền (ex-dividend date hay ex-date) để được hưởng cổ tức.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!