Skip to main content

ส่วนเงินปันผล

รายการหุ้นที่จะจ่ายเงินปันผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ส่วนเงินปันผล
ส่วนเงินปันผล

ยิ่งคุณซื้อหุ้นมากเท่าใด คุณยิ่งจะได้รับเงินปันผลมากขึ้นเท่านั้น

ส่วน 'เงินปันผล' ของส่วนแล็บในบัญชี Libertex จะให้คุณสามารถซื้อหุ้นที่จะมีการจ่ายเงินปันผลในอีกไม่กี่วัน นี่หมายความว่าคุณสามารถรับรายได้เพิ่มเติมผ่านการจ่ายเงินปันผลของหุ้น การซื้อหุ้นจากรายการเงินปันผล คุณจะได้รับเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่คุณซื้อ

โดยทั่วไปการจ่ายเงินปันผลจะเกิดขึ้นทุกไตรมาส แม้ว่าบางบริษัทจะจ่ายเงินปันผลทุก ๆ 6 เดือนหรือหนึ่งปีก็ตาม เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้มีหุ้นมากมายที่สามารถทำการเทรดได้ คุณจึงสามารถรับเงินปันผลได้เป็นประจำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณซื้อหุ้นก่อนวันที่ไม่ได้รับเงินปันผล (หรือที่เรียกว่า ex-date) เพื่อรับเงินปันผล

พร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยัง?

เริ่มที่นี่ เข้าร่วมกับผู้ใช้งาน Libertex 2.9 ล้านคนทั่วโลก!