Skip to main content

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF là một quỹ hoán đổi danh mục đầu tư vào các cổ phiếu trong chỉ số chứng khoán MSCI United Kingdom.

Chỉ số bao gồm 101 công ty của Vương quốc Anh có vốn hóa lớn và trung bình, cùng chiếm khoảng 85% tổng vốn hóa thị trường. Các khoản đầu tư của quỹ tập trung vào các công ty thuộc 11 lĩnh vực: hàng lâu bền, hàng tiêu dùng, năng lượng, tài chính, dược phẩm, công nghiệp, vật liệu cơ bản, bất động sản, công nghệ, tiện ích và viễn thông.

Quỹ đầu tư gần như 100% tài sản vào cổ phiếu và biên lai lưu ký cho cổ phiếu của các công ty có trong chỉ số.

Khu vực đầu tư: 100% Vương quốc Anh.

Cơ hội đầu tư
Với đòn bẩy mức thấp, công cụ này chủ yếu sẽ được các nhà đầu tư lớn quan tâm nhằm mục đích đầu tư vào chứng khoán Anh.

Với đòn bẩy mức cao, công cụ này có thể thú vị cho việc đầu cơ phát sinh từ nền tảng tin tức trao đổi quanh thị trường chứng khoán Anh.

Cách thức để mua bán iShares MSCI United Kingdom ETF?
Giao dịch bằng công cụ này có sẵn trên các sàn MT-4, MT-5 và Libertex