Skip to main content

iShares MSCI Mexico ETF

EWW iShares MSCI Mexico ETF là một quỹ hoán đổi danh mục đầu tư vào cổ phiếu của các công ty Mexico có trong chỉ số của gia đình MSCI (Morgan Stanley Capital International). 

Đầu tư được thực hiện vào cổ phiếu của 62 công ty Mexico có vốn hóa lớn và vừa. Các vị trí lớn nhất trong cơ cấu đầu tư được nắm giữ bởi AMERICA MOVIL L, FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, GPO FINANCE BANORTE, WALMART DE MEXICO V.

Cơ cấu nhánh đầu tư:
27,5% – hàng tiêu dùng
16,7% – tài chính
16,5% – viễn thông
12,7% – nguyên liệu
10,4% – công nghiệp
16,2% – các ngành công nghiệp khác

Cơ hội đầu tư
Với đòn bẩy mức thấp, công cụ này chủ yếu sẽ được các nhà đầu tư lớn quan tâm nhằm mục đích đầu tư vào chứng khoán Mexico. 

Với đòn bẩy mức cao, công cụ này có thể thú vị cho việc đầu cơ phát sinh từ nền tảng tin tức trao đổi quanh thị trường chứng khoán Mexico và sự ổn định tài chính của ngành ngân hàng Mexico.

Cách thức để mua bán iShares MSCI Mexico ETF?
Giao dịch bằng công cụ này có sẵn trên các sàn MT-4, MT-5 và Libertex.