Skip to main content

iShares MSCI Mexico ETF

EWW iShares MSCI Mexico ETF คือกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทเม็กซิโกที่รวมอยู่ในดัชนี MSCI (Morgan Stanley Capital International) 

เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทเม็กซิโก 62 แห่ง ที่มีมูลค่าขนาดใหญ่และปานกลาง บริษัทที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ AMERICA MOVIL L, FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, GPO FINANCE BANORTE, WALMART DE MEXICO V

การลงทุนแบ่งตามภาคส่วน:
27.5% – สินค้าอุปโภคบริโภค
16.7% – ภาคการเงิน
16.5% – โทรคมนาคม
12.7% – วัตถุดิบ
10.4% – อุตสาหกรรม
16.2% – อุตสาหกรรมอื่นๆ

โอกาสในการลงทุน
เลเวอเรจที่ต่ำทำให้ตราสารนี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการลงทุนในหุ้นของเม็กซิโก 

เลเวอเรจที่สูงทำให้ตราสารนี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรจากการแลกเปลี่ยนข่าวสารในตลาดหุ้นเม็กซิโกและความมั่นคงทางการเงินของภาคส่วนธนาคารเม็กซิโก

วิธีซื้อและขาย iShares MSCI Mexico ETF
การเทรดด้วยเครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้บนเมอร์มินัล MT-4, MT-5 และ Libertex