Skip to main content

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Germany ETF là một quỹ hoán đổi danh mục đầu tư vào cổ phiếu của các công ty Đức có trong chỉ số của gia đình MSCI (Morgan Stanley Capital International).  

Đầu tư được thực hiện bằng cổ phiếu của 73 công ty Đức có vốn hóa lớn và vừa, chủ yếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán Frankfurt. 

Các vị trí lớn nhất trong cơ cấu các khoản đầu tư được nắm giữ bởi SAP, SIEMENS N AG, BAYER AG, ALLIANZ, BASF N, DAIMLER AG, DEUTSCHE TELEKOM N AG, ADIDAS N AG. 

Cơ cấu nhánh đầu tư:
17,3% – Lĩnh vực tiêu dùng
14,8% – Hàng hóa
14,0% – Lĩnh vực tài chính
13,4% – Lĩnh vực công nghiệp
13,2% – Chăm sóc sức khỏe
12,8% – Lĩnh vực công nghệ
14,5% – Các lĩnh vực khác

Cơ hội đầu tư
Với đòn bẩy mức thấp, công cụ này chủ yếu sẽ được các nhà đầu tư lớn quan tâm nhằm mục đích đầu tư vào chứng khoán Đức.

Với đòn bẩy mức cao, công cụ này có thể thú vị cho việc đầu cơ phát sinh từ nền tảng tin tức trao đổi quanh thị trường chứng khoán Đức. Cụ thể hơn, xung quanh công nghiệp, tài chính, tiêu dùng và các công ty khác ở Đức.

Cách thức để mua bán iShares MSCI Germany ETF?
Giao dịch bằng công cụ này có sẵn trên các sàn MT-4, MT-5 và Libertex