Skip to main content

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF là một quỹ hoán đổi danh mục đầu tư vào chỉ số thị trường trái phiếu Hoa Kỳ Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Chỉ số bao gồm các công cụ của thị trường nợ Hoa Kỳ có xếp hạng đầu tư cao, bao gồm cả trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp.

Cấu trúc danh mục đầu tư cho ETF này xấp xỉ như sau:
45% – trái phiếu chính phủ
28% – Chứng khoán thế chấp
27% – Trái phiếu doanh nghiệp

Khu vực đầu tư như sau:
93% – Hoa Kỳ
1% – Canada
6% – Đức, Mexico, Hà Lan, Nhật, Úc, Ireland, Colombia

Cơ hội đầu tư
Công cụ này chủ yếu sẽ được các nhà đầu tư lớn quan tâm nhằm mục đích tiết kiệm và kiếm thu nhập, tốt nhất là hơn lợi tức gửi ngân hàng.

Tuy nhiên, về mặt lịch sử thì lợi nhuận của quỹ có xu hướng tăng với mức độ biến động thấp, điều này có thể khiến CFD thú vị đối với giao dịch đầu cơ, ngay cả với đòn bẩy mức cao.

Cách thức mua bán iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF?
Giao dịch bằng công cụ này có sẵn trên các sàn MT-4, MT-5 và Libertex