Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Core S & P Mid-Cap ETF là một quỹ hoán đổi danh mục đầu tư vào cổ phiếu trong chỉ số chứng khoán S&P 400.

Chỉ số bao gồm 400 công ty Hoa Kỳ có vốn hóa thị trường trung bình từ $1,4 tỷ đến $5,9 tỷ. Các công ty này bao gồm tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Quỹ ETF đầu tư ít nhất 90% tài sản vào chứng khoán của chỉ số S&P 400 và vào các khoản thu lưu ký đại diện cho chứng khoán chỉ số 

Khu vực đầu tư: 100% Hoa Kỳ

Cơ hội đầu tư
Với đòn bẩy mức thấp, công cụ này chủ yếu sẽ được các nhà đầu tư lớn quan tâm nhằm mục đích đầu tư vào chứng khoán Hoa Kỳ.

Với đòn bẩy mức cao, công cụ này có thể thú vị cho việc đầu cơ phát sinh từ nền tảng tin tức trao đổi quanh thị trường chứng khoán Hoa Kỳ

Cách thức để mua bán iShares Core S&P Mid-Cap ETF?
Giao dịch bằng công cụ này có sẵn trên các sàn MT-4, MT-5 và Libertex.