Skip to main content

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

Quỹ ETF Trái phiếu Kho bạc trên 20 năm iShares (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, viết tắt là TLT) là một quỹ ETF trái phiếu bao gồm trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ có thời gian đáo hạn còn lại trên 20 năm.

Giá của ETF trái phiếu này phản ứng tích cực với dự đoán và sự thay đổi lãi suất của FED Hoa Kỳ.

Quỹ được thành lập vào ngày 22 tháng 7 năm 2002. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2005, cổ phiếu của quỹ đã được giao dịch trên sàn giao dịch Nasdaq. Vốn hóa thị trường của quỹ hiện đạt hơn 38 tỷ USD. Kỳ hạn bình quân gia quyền của trái phiếu quỹ là 25,5 năm.

Khả năng giao dịch CFD

Biến động giá trung bình hàng ngày đối với iShares 20+ Year Treasury Bond ETF vào năm 2023 là 1,1%.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tích cực tăng lãi suất trong giai đoạn 2022-2023, gây áp lực lên giá trị của ETF trái phiếu này .

Lợi tức cổ tức hằng năm của quỹ ETF trái phiếu này là khoảng 3,8%, với cổ tức được tính hằng tháng.

Cách mua và bán CFD của iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Trên nền tảng Libertex, bạn có thể giao dịch CFD trên iShares 20+ Year Treasury Bond ETF cả theo vị thế mua và vị thế bán mà không cần sở hữu tài sản cơ sở thực tế.