Skip to main content

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

Quỹ ETF Trái phiếu Kho bạc iShares 1-3 năm (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) là một ETF trái phiếu bao gồm trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ với thời gian đáo hạn còn lại từ 1 đến 3 năm.

Giá của ETF trái phiếu này phản ứng tích cực với dự đoán và sự thay đổi lãi suất của FED Hoa Kỳ.

Quỹ được thành lập vào ngày 22 tháng 7 năm 2002. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, cổ phiếu của quỹ đã được giao dịch trên sàn giao dịch NASDAQ. Vốn hóa thị trường của quỹ hiện đạt hơn 26 tỷ USD. Kỳ hạn bình quân gia quyền của trái phiếu của quỹ là 1,93 năm.

Khả năng giao dịch CFD

Biến động giá trung bình hằng ngày của iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF vào năm 2023 là 0,14%.

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tích cực tăng lãi suất trong giai đoạn 2022-2023, gây áp lực lên giá trị của ETF trái phiếu này .

Lợi tức cổ tức hằng năm trên ETF trái phiếu này là khoảng 2,7%, với cổ tức được tính hằng tháng.

Cách mua và bán CFD trên iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Trên Nền tảng Libertex, bạn có thể giao dịch CFD trên iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF theo cả vị thế mua và bán mà không cần sở hữu tài sản cơ sở thực tế.