Skip to main content

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Chỉ cần mở tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào.

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
free shares promotion

The Coca-Cola

The Coca-Cola Company is the largest producer and supplier of soft drinks, concentrates and syrups in more than 200 countries throughout the world. Apart from its flagship product, Coca-Cola, the company owns brands such as Fanta, Sprite, Schweppes, Burn, Bon Aqua, Powerade as well as many local brands in its regional presence .