Skip to main content
libertex-sentiment-index

Việc tìm hiểu về tâm lý nhà giao dịch và tìm kiếm một công cụ giao dịch sinh lợi giờ đây thậm chí còn dễ dàng hơn

Thứ tư, 08/19/2020 - 08:52

Chúng tôi đã cập nhật nền tảng di động Libertex và bổ sung thêm chỉ báo "Tâm lý nhà giao dịch" trên trang "Phổ biến". Bạn cũng sẽ tìm thấy huy hiệu trên các công cụ để nhanh chóng xác định công cụ nào là lựa chọn giao dịch tốt nhất tại thời điểm bất kỳ.

Bản cập nhật cũng giúp bạn tìm ra những công cụ đang thu hút hầu hết các nhà giao dịch đầu tư một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bây giờ bạn không cần tải trang công cụ mỗi lần. Tất cả mọi thứ đều có sẵn ở một nơi. Điều này giúp bạn tiết kiệm tới nửa giờ mỗi ngày cho việc tìm kiếm và giúp bạn so sánh các tài sản dựa trên chỉ báo ở định dạng thuận tiện.

Chúng tôi đã bổ sung thêm các huy hiệu để giúp khách hàng Libertex nhanh chóng tìm được các công cụ có mức hoa hồng thấp nhất và để xác định nên lựa chọn tài sản nào nhất ngay tức thì.

Chúc bạn giao dịch vui vẻ!

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch