Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 3, 03/16/2021 - 13:26

Xin nhắc lại rằng kể từ ngày 14/03/2021, Hoa Kỳ chuyển sang áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Do đó, giờ giao dịch cho một số công cụ sẽ thay đổi. 

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch (GMT)

XAGUSD (Silver)

XAUUSD (Gold) 

22:05-20:59

Brent Crude Oil (BRN)  

BRNCash

BRN Options

WTI Crude Oil (WT)

00:05-22:00

Light Sweet Crude Oil (CL)

Heating Oil (HO) 

Henry Hub Natural Gas (NG)

22:05-21:00

Cổ phiếu (ngoại trừ IDCB, LNVG, TCTZ, NINTENDO_JP, ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, Aeroflot, Gazprom, Lukoil, MTS, Nornickel, Novatek, Rosneft, Sberbank) 

13:30-19:55 

Platinum (PL) 

Palladium (PA)

Copper (HG)

22:05-21:00

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, S&P 500 Options, XAUUSD Options, VIX

20:30-21:00 22:00-20:15 

Corn, Soybean, Wheat

00:00-18:20

Cocoa

09:45-17:30

Coffee

09:15-17:30

Sugar

08:30-17:00

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK

13:30-19:55

USDX

00:00-21:00

IS

13:30-19:55

BTCUSD Options

22:00-21:00 

Sau khi việc đổi giờ tại Hoa Kỳ diễn ra, giờ mở cửa thị trường vào Chủ nhật sẽ được ấn định vào lúc 21:00 GMT. Giờ đóng cửa thị trường sẽ không thay đổi.    

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch. 

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch