Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 3, 01/12/2021 - 11:47

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch 

USDX

18.01 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

COFFEE, COCOA, SUGAR 

18.01 - đóng giao dịch

WHEAT, CORN, SOYBEAN

18.01 - đóng giao dịch

CL, NG, HO, PL, PA, HG

18.01 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

18.01 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF, VIX, S&P 500 Options

18.01 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

18.01 - tiếp tục giao dịch lúc 23:00 GMT

XAUUSD, XAGUSD

18.01 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

18.01 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

CFD trên chứng khoán Mỹ

18.01 - đóng giao dịch

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK

18.01 - đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch