Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 5, 10/29/2020 - 16:26

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ. 

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch 

Nintendo_JP

03.11 - đóng giao dịch

23.11 - đóng giao dịch

IS 

02.11 – đóng giao dịch

16.11 – đóng giao dịch

BRN, BRNCash, WT

26.11 - đóng sớm vào lúc 18:30 GMT

27.11 - đóng sớm vào lúc 19:00 GMT

USDX

26.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

27.11 - đóng sớm vào lúc 18:15 GMT

COFFEE, COCOA, SUGAR 

26.11 - đóng giao dịch

WHEAT, CORN, SOYBEAN

26.11 - đóng giao dịch

27.11 - tiếp tục giao dịch lúc 14:30 GMT

27.11 - đóng sớm vào lúc 18:05 GMT 

CL, NG, HO, PL, PA, HG

26.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

26.11 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

27.11 - đóng sớm vào lúc 18:45 GMT

ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, NKD, NKDCash, TF

26.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

26.11 - tiếp tục giao dịch lúc 23:00 GMT

27.11 - đóng sớm vào lúc 18:15 GMT

VIX

26.11 - đóng giao dịch 

XAUUSD, XAGUSD

26.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

26.11 - tiếp tục giao dịch lúc 23:05 GMT

27.11 - đóng sớm vào lúc 18:30 GMT

CFD trên chứng khoán Mỹ

26.11 - đóng giao dịch 

27.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK 

26.11 - đóng giao dịch 

27.11 - đóng sớm vào lúc 18:00 GMT

Aeroflot, Gazprom, Lukoil, MTS, Nornickel, Novatek, Rosneft, Sberbank, Russia50

04.11 - đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch