Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 6, 04/28/2023 - 15:35

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

HSI, IDCB, LNVG, TCTZ

01.05 - đóng giao dịch

26.05 - đóng giao dịch

FDAX, FDAXCash, DAX options, MidDE50Cash, TecDE30Cash, SA40Cash, FESX, FTI, FCE, MIB, IBX, IS

01.05 - đóng giao dịch

Z, ZCash

1,8,29.05 - đóng giao dịch

TA35

25.05 - đóng giao dịch

COFFEE, COCOA, SUGAR

01.05 - mở muộn vào lúc 11:30 GMT

08.05 - mở muộn vào lúc 11:30 GMT

ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA

01.05 - đóng giao dịch

NOR25Cash

01,17,18,29.05 - đóng giao dịch

SE30Cash

01,17,18.05 - đóng giao dịch

SWI20Cash

01,18,29.05 - đóng giao dịch

CA60Cash

22.05 - đóng giao dịch

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch