Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 6, 03/10/2023 - 10:11

Xin nhắc lại rằng kể từ ngày 12/03/2023, Hoa Kỳ chuyển sang áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Do đó, giờ giao dịch cho một số công cụ sẽ thay đổi. 

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch (GMT)

Libertex Invest

08:05-20:00

Libertex Portfolio

08:05-20:00

XAUUSD

XAUUSD Options 

XAGUSD

XAGUSD Options

XAUEUR

22:05-20:59

BRN

BRNCash

BRN Options

00:05-22:00

Heating Oil

Henry Hub Natural Gas 

WT

CL

22:05-21:00

QS

Chủ nhật 22:05-00:00

Thứ Hai 00:00-21:00

Thứ Ba/ Thứ Tư/ Thứ Năm/ Thứ Sáu 00:05-21:00

Cổ phiếu (ngoại trừ IDCB, LNVG, TCTZ, ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911)

13:30-19:55 

Platinum (PL) 

Palladium (PA)

Copper (HG)

22:05-21:00

ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, S&P 500 Options, VIX

22:00-21:00

Corn, Soybean, Wheat

00:00-12:45

13:30-18:20

Cocoa

09:45-17:30

Coffee

09:15-17:30

Sugar

08:30-17:00

AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK

13:30-19:55

USDX

00:00-21:00

IS

13:30-19:55

CA60Cash

13:30-20:15

Sau khi việc đổi giờ tại Hoa Kỳ diễn ra, giờ mở cửa thị trường vào Chủ nhật sẽ được ấn định vào lúc 21:00 GMT. Giờ đóng cửa thị trường sẽ không thay đổi.    

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch. 

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch