Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

Thứ tư, 12/28/2022 - 10:58

Kính gửi Quý khách hàng!

Vui lòng chú ý rằng giờ giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi do sắp tới là những ngày lễ.

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch

Libertex Invest

26.12 - trading closed

02.01 - trading closed

Libertex Portfolio

26.12 - trading closed

02.01 - trading closed

Forex

25.12 - trading closed

26.12 - trading closed

26.12 – late opening at 23:00 GMT

01.01 – late opening at 23:00 GMT

TA35

25.12 - trading closed

26.12 - trading closed

01.01 - trading closed

XAUUSD

XAUUSD Options

XAGUSD

XAGUSD Options

25.12 - trading closed

26.12 - trading closed

26.12 – regular open at 23:05 GMT

01.01 - trading closed

02.01 - trading closed

02.01 – regular open at 23:05 GMT

Cryptocurrency

regular hours, but limited availability possible

BRN, BRNCash, BRN Options, WT, CL

26.12 – trading closed  

02.01 – trading closed  

Coffee, Cocoa, Sugar

26.12 – trading closed

27.12 – late open 12:30 GMT

02.01 – trading closed

NG, HO, PL, PA, HG

25.12 - trading closed

26.12 - trading closed

26.12 – regular open at 23:05 GMT

01.01 - trading closed

02.01 - trading closed

02.01 – regular open at 23:05 GMT

ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, S&P 500 Options, VIX

25.12 - trading closed

26.12 - trading closed

26.12 – regular open at 23:00 GMT

01.01 - trading closed

02.01 - trading closed

02.01 – regular open at 23:00 GMT

FTI, FCE, IBX, FDAX, FDAX Options, FDAXCash, FESX, MIB

26.12 – trading closed

 

Z, ZCash

26.12 – trading closed

27.12 – trading closed

02.01 – trading closed

WHEAT, CORN, SOYBEAN

26.12 – trading closed

02.01 – trading closed

 USDCLP

26.12 – trading closed

02.01 – trading closed

HSI, Chinese stocks (CFD) IDCB, LNVG, TCTZ

26.12 – trading closed

27.12 – trading closed

02.01 – trading closed

XU

26.12 – trading closed

02.01 – trading closed

European stocks (CFD) ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, TTE

26.12 – trading closed

 

American stocks (CFD) and ETF

 

 

26.12 – trading closed

02.01 – trading closed

USDX

26.12 – trading closed

02.01 – trading closed

IS

26.12 – trading closed

02.01 – trading closed

CA60Cash

26.12 – trading closed

27.12 – trading closed

02.01 – trading closed

AUS200Cash

26.12 – trading closed

27.12 – trading closed

30.12 – early close at 06:30 GMT

02.01 – trading closed

SA40Cash

26.12 – trading closed

02.01 – trading closed

NOR25Cash

26.12 – trading closed

SWI20Cash

26.12 – trading closed

02.01 – trading closed

SE30Cash

26.12 – trading closed

TecDE30Cash

26.12 – trading closed

MidDE50Cash

26.12 – trading closed

Xin lưu ý rằng trong các ngày lễ, giờ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong quá trình giao dịch.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch