Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 2, 10/26/2020 - 10:25

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin nhắc lại rằng kể từ ngày 25/10/2020, hầu hết các nước châu Âu và Mexico chuyển sang áp dụng giờ tiêu chuẩn (“mùa đông”).

Tên (Mã chứng khoán)

Thay đổi giờ giao dịch (GMT)

FTI, FCE, FDAX, FESX, FDAXcash

07:05-20:55

Z, ZCash

08:05-20:55

IBX

08:00-19:00

MIB

08:05-16:50

TA35

Chủ nhật 07:40-14:20

Thứ Hai 07:40-15:20

Thứ Ba 07:40-15:20

Thứ 4 07:40-15:20

Thứ Năm 07:40-15:20

ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP

08:00-16:35

Sugar

08:30-17:00

Coffee

09:15-17:30

Cocoa

09:45-17:30

IS

14:30-20:55

DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI

08:00-16:30

Do đó, giờ giao dịch cho một số công cụ sẽ thay đổi.

Trân trọng,

Bộ phận giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch