Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Italy 40

The main stock index of the Italian national stock exchange comprises about 80% of the capitalization of the internal market. This index evaluates the effectiveness of operations with the stocks of the 40 most liquid and highly capitalized companies of the country. The index is under the responsibility of the FTSE Group.